Tuvalu beskrivs ofta som en soptipp

Längst ut på ön ligger Funafutis soptipp. Tyvärr så är det inte bara på soptippen man hittar sopor i Funafuti.