Tanzania

Mycket smutsigt vatten. Det ligger flaskor överallt. Ragn Sells?