Sverige

I Kiruna finns det åtta samebyar och renskötsel är en stor huvudsyssla. Bild från Pixabay.