Centralamerika

Centralamerika

Centralamerika kallas den smala och långsträckta del av Amerika som utgör landförbindelsen mellan Syd- och Nordamerika. När man inom "dubbelkontinenten" Amerika skiljer på världsdelarna Syd- och Nordamerika räknas Centralamerika till Nordamerika.

Ibland används begreppet Centralamerika endast för de fem staterna Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua och Costa Rica. Dessa stater kan räknas som en ekonomisk-politisk enhet, men avgränsningen har också en historisk bakgrund; Belize, tidigare Brittiska Honduras, blev självständigt först 1981, och Panama ingick i Colombia till 1903.

Länder som ingår i Centralamerika

Relaterade länkar

Diskussioner om Centralamerika Visa fler (278)

Övriga världen 6 år sedan
14
Övriga världen 7 år sedan
5
Övriga resediskussioner 7 år sedan
11
Övriga världen 7 år sedan
1
Övriga världen 7 år sedan
6
Övriga världen 7 år sedan
4
Övriga världen 8 år sedan
10
Övriga världen 8 år sedan
6
Övriga världen 8 år sedan
5
Övriga världen 8 år sedan
8