Sydpolen

Sydpolen

Sydpolen, även kallad geografiska sydpolen, är den sydligaste punkten på jorden (90 grader sydlig bredd). Den ligger på kontinenten Antarktis på motsatt sida från Nordpolen. Här ligger även Amundsen-Scott-basen, vilken grundades 1956 och som sedan dess har varit permanent stationerad där. Sydpolen bör inte blandas ihop med den magnetiska sydpolen.

Den geografiska sydpolen är utmärkt med en liten skylt och en stolpe, vilka flyttas varje år på nyårsdagen för att kompensera isens rörelse. Skylten berättar vilka datum som Roald Amundsen och Robert F. Scott nått polen, följt av ett kort citat av respektive person och höjden på 2 835 meter.

Den ceremoniella sydpolen är ett område som avsatts för fotografering vid Amundsen-Scott-basen. Den ligger en liten bit från den geografiska sydpolen och består av en metallsfär på en sockel omgärdad av flaggorna av Antarktisfördragets undertecknare. Den ceremoniella markeringen flyttas inte varje år så dess position i förhållande till den geografiska sydpolen har förändrats något med tiden eftersom den driver med isen.

Under den sydliga vintern får sydpolen inget solsken överhuvudtaget, och på sommaren så ligger solen, omän alltid över horisonten, alltid lågt på himlen. Mycket av det solsken som når ytan reflekteras av den vita snön. På grund av bristen på solvärme, tillsammans med den höga höjden, cirka 2 800 meter, innebär det att sydpolen har ett av de kallaste klimaten på jorden. Temperaturerna vid sydpolen är betydligt lägre än vid nordpolen, huvudsakligen på grund av att sydpolen ligger på en höjd mitt på en kontinentalplatta, medan nordpolen ligger vid havsnivån mitt i havet (vilket agerar som en reservoar för värme).

Vid midsommar, då solen når sin högsta punkt vid 23,5 grader, ligger temperaturen vid sydpolen kring -25 grader. Allt eftersom den sex månader långa "dagen" fortfar och solen sjunker i höjd, så sjunker även temperaturerna. Vid solnedgång, i slutet av mars, och soluppgång, i slutet av september, ligger temperaturen runt -45 grader. Vid vintern ligger temperaturen stadigt kring -65 grader. Den högsta temperaturen som någonsin uppmätts vid Amundsen-Scott-basen är -13,6 grader, och den lägsta -82,8 grader.

Sydpolen har ett ökenklimat och får nästan aldrig någon nederbörd. Luftfuktigheten ligger nära noll. Emellertid kan höga vindar orsaka något liknande snöfall, och mängden snö ligger kring 20 cm per år.

På de flesta ställen på jorden är tiden mer eller mindre synkroniserad med solens position på himlen. Detta fungerar inte på sydpolen där "dagar" varar i ett år. Ett annat sätt att se på det är att alla tidzoner möts vid polen. Det finns ingen anledning att placera sydpolen i någon speciell tidszon, men ur praktisk synvinkel så håller Amundsen-Scott-basen nyzeeländsk tid. Detta på grund av att de amerikanska flygen hämtar material och proviant ("Operation Deep Freeze") från Christchurch, Nya Zeeland. På grund av dess extremt hårda klimat så finns det inga naturligt levande djur eller växter på sydpolen.

Relaterade länkar

Diskussioner om Sydpolen Visa fler (22)

Flyg - allmänt 3 månader sedan
5 799
Sverige, Norden och Baltikum 2 dagar sedan
2 499
Övriga resediskussioner 4 månader sedan
20
Övriga resediskussioner 4 år sedan
165
Övriga resediskussioner 6 år sedan
238
Asien 8 år sedan
23
Europa 8 år sedan
8
Övriga resediskussioner 9 år sedan
5
Övriga världen 9 år sedan
12
Övriga resediskussioner 9 år sedan
36