Hitta diskussioner med liknande innehåll

Medborgarskap i Nordkorea

#1 2013-10-26, 17:11
Jag vill veta hur man gör för att få medborgarskap i Nordkorea. Hjälp mig!
#2 2013-10-26, 17:22
Haggans
Du verkar vara en kul prick du.

En begåvad gissning på din korkade fråga är ju att kontakta deras ambassad som ligger på Lidingö.
#3 2013-10-26, 18:40
Fernet
Ursprungligen postat av RefusedPolitics
Jag vill veta hur man gör för att få medborgarskap i Nordkorea. Hjälp mig!


Snälla, sök uppehållstillstånd med flyktingstatus!

Säg du är trött på att bo i väst där google-nsa bevakar dig ända upp i analen 24/7, utan vill bo i ett land med frihet.
Säg du är trött på att förföljas och förtryckas som vore du en terrorist, bara för du vill röka ett grönt blad.
Säg du är trött på att allmän skolgång primärt handlar om att föra över allmäna medel till investmentbolag i skatteparadis.
Säg du inte vill din pension spelas bort på kasinot börsen i stället för att använda den bokstavligen i sammhällsuppbyggnaden samtidigt som den faktiskt växer, på riktigt.
Säg du inte vill bo där allmännyttan säljs ut utan vill bo där den tillåts vara kvar, så vanliga människor har någonstans att bo.

Som svensk flykting borde du lätt kunna fylla på till listan tills den är minst 2 meter lång.

Lycka till och rapportera hur det går.
#4 2013-10-27, 10:39
PsychoRastaSkinhed
Ursprungligen postat av RefusedPolitics
Jag vill veta hur man gör för att få medborgarskap i Nordkorea. Hjälp mig!


Ta kontakt med Kommunistiska partiet som anordnar resor dit så får du nog ett bättre svar.
#5 2013-10-28, 17:09
kafu
Ursprungligen postat av RefusedPolitics
Jag vill veta hur man gör för att få medborgarskap i Nordkorea.


Grad av anknytning brukar avgöra medborgarskap

Om du har rötter i Nordkorea, officiellt Demokratiska folkrepubliken Korea, förkortat DFRK, om dina förfäder kommer därifrån, då är det mycket möjligt att du redan är medborgare i DFRK utan att du och dina föräldrar kanske vet.

Om du inte har några blodsband till det land där du vill bli medborgare får man titta på vilken sorts anknytning av annat slag du har eller skulle kunna skapa till landet ifråga.

Som i medborgarskapsärenden relevant anknytning av annat slag än blodsband brukar räknas

1) personlig anknytning till medborgare i landet, i första hand sådan som skapats genom adoption eller giftermål
2) födsel inom till landet hörande territorium, territorialvatten eller luftrum eller på nationellt sjö- eller luftfartyg registrerat i landets sjö- eller luftfartsregister
2) den tid som du haft ditt bo och hemvist i landet
3) markegendom; äger du jordbruksfastighet kan detta i vissa länder öppna för medborgarskap; å andra sidan finns mångenstädes hinder för utlänningar att förvärva mark; i synnerhet betraktas markförvärv i gränstrakter som en känslig sak om spekulanten är utlänning
4) ägande av i landet verksamt företag


Medborgarskap utfärdas i undantagsfall utgående från personlig kvalifikation och/eller sökandens ekonomiska eller politiska värde

Saknas blodsband eller annan anknytning händer det ändå att medborgarskap beviljas för framstående personer inom

1) sport
2) vetenskap
3) kultur

Finns varken exceptionell kvalifikation eller blodsband eller annan personlig anknytning kan medborgarskap ändock beviljas om du

1) gjort landet stora tjänster
2) är beredd att investera kapital i landet
3) är beredd att honorera ett beviljande av medborgarskap och därpå följande utfärdande av pass med ett betydande belopp
4) hör till en kategori som landets beslutsfattare ser som en politisk tillgång och resurs; tror man exempelvis att du är beredd att rösta på det styrande partiet, då kan detta inför ett parlamentsval leda till ett snabbt beviljande av inlämnad ansökan om medborgarskap


Ursprungligen postat av Haggans
En begåvad gissning på din korkade fråga är ju att kontakta deras ambassad som ligger på Lidingö.


Jag tycker inte att frågan är korkad. Även den som inte har för avsikt att bli nordkorean kan finna intressant att höra hur man i Nordkorea hanterar medborgarskapsärenden och hur den därtill hörande lagstiftningen ser ut.

Citizenship in North Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship_in_North_Korea

Nationality Law of the Democratic People's Republic of Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/Nationality_Law_of_the_Democratic_People%27...

Democratic People's Republic of Korea passport
http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_People%27s_Republic_of_Korea_passport

Visa requirements for North Korean citizens
http://en.wikipedia.org/wiki/Visa_requirements_for_North_Korean_citizens

North Korean footballer recognized as dual North/South Korean citizenship
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_entertainment/572470.html
#6 2014-11-10, 11:25
Tack för svaren