2008-04-18, 19:30
joker
En möjlig väg var nog att åka ångbåt till Gävle eller Stockholm, och därifrån med tåg ned till Trelleborg. Där färjor gick till Tyskland. Det tyska järnvägsnätet var hyggligt utbyggt. Men vetefan hur sista biten skulle gå till.