2008-09-01, 09:45
Berwald
Borde inte TS passa på och besöka Transnistrien när han ändå är i närheten. "Landet" är ju inte erkänt av något land men är i praktiken självständigt och kan precis som Kosova bli självständigt i en nära framtid.