2008-09-29, 21:43
Pixbo7
SBCC kan skita ner sig. UCSB is the shit.

sbcc.edu vs ucsb.edu
svenskar vs amerikanske
knaglig svengelska vs härlig amerikanska

Gör dig själv en tjänst och välj UCSB!