2004-09-29, 22:25
-Q-
Går ner till videobutiken och hyr resefilmen 'Torsk på Tallin'.
I den visas alla tänkbara aspekter av tallin...