2008-12-23, 23:35
Porsenna
Tillfälle att kolla in Thrasers. Spanade in hotellkostnader på Mr. Jet. Inte så farligt dyrt.