2009-03-06, 14:15
el.zakke
Usa, och Nya Zeeland, aven Australien, slapper dom inte ens in dig om du inte har en tur och retur biljett, Australien och Nya Zeeland ar visseligen lattare att fa ett sadant dar papper dar du far stanna ett ar. men inte langre..

Forska lite till runt detta. Sjalv haller jag mig inom Schengen dom forsta aren, tills jag har kommit pa nat bra satt att kunna resa till Nya Zeeland, pa obestamd tid..

GL