2009-03-06, 21:33
mr.ipod
Du måste ha working visa för att få arbeta där, och ett sådant kan du inte ansöka om när du är där utan ett sådant måste du ansöka om här i Sverige. Och ett krav är att du har en arbetsgivare där som är villig att garantera att du får jobba så pass att du kan försörja dig. Det är en lång procedur.