2009-03-09, 18:22
haystak
"the american dream" existerar inte längre, hur ska du komma dit utan visa förresten?