2005-03-28, 22:14
Dyslektiker
Varierar det även med säsong?