2010-01-20, 13:40
Jag har kört resan Lübeck - Hamburg - Bremen - Köln - Achen - Liége Charloix och sen i Frankrike och raka vägen till Paris.

Det tog två dagar och det var ju lika roligt som europeiska motorvägar är, raka och platta. Tänk även på att man måste betala en liten summa för att åka på franska motorvägar, men det är bara en struntsumma. Vill man komma fram ska man åka på motorvägarna, och om man vill se saker så kan man åka på slingriga franska småvägar. Att bila till Paris är egentligen ganska tråkigt om man inte passar på att stanna i Hamburg i ett par dagar, eller gör saker efter vägen. Vitsen med att bila runt är ju inte att ta sig från punkt A till B, utan att se saker. Annars är bil bara tråkigt och flyg är mycket billigare.

Är vitsen att bila till Paris för att ni vill se saker så finns det roligare rutter att göra. Ni kan naturligtvis åka till Amsterdam på vägen, eller Bryssel, men resvägen kommer vara väldigt tråkig. Ska ni bila ska ni åka till sydtyskland, München och norra Italien, eller längre österut. Västeuropa tar man sig bäst till genom att flyga. Att åka på raka motorvägar och studera grässorter på åkrarna som man passerar är inte det roligaste nöjet.