2010-08-07, 18:39
Om du kopplar upp dig via en svensk proxyserver borde svtplay, t4play osv gå bra.