2010-11-05, 19:08
Malewhale
Hur står du ut med språket? Dutte-datti-ditti!