2010-11-05, 19:16
Peterniklassson
mkt invandrare där?