2011-03-06, 03:40
Är det samma pris om man tar med motorcykel på kryssningen som det är med bil?