2011-03-09, 22:18
Limma skinkbit
Turism i Kosovo, finns det? Vilka språk ska man försöka med som turist (kan ingen albanska)? Engelska, tyska? Vad händer om man försöker göra sig förstådd på serbiska? Antar att de flesta albaner kan en del serbiska men helst undviker det (underdrift?)... Missförstå mig inte, jag är helsvensk men kan några ord och fraser på "serbokroatiska". Är det några specifika områden som kan vara oroliga som man bör undvika? Hur funkar det i Mitrovica, är staden fortfarande delad? Kan man ta sig från ena sidan till den andra utan besvärliga checkpoints eller att bli drabbad av stenkastning eller liknande? Är det dumma frågor?

LS