2011-04-25, 12:08
Globetrotters
Vi har också funderingar kring hur mycket bil ni tror att man orkar köra på en dag? Då vi inte har bråttom så tänkte vi att 5-6 timmar effektiv körtid blir lagom. Tror ni detta skulle vara något som helst problem eller ska vi köra mindre/mer?