2011-05-08, 09:13
Rallyt Budapest-Bamako i Mali går tyvärr "bara" till Guinea-Bissau nästa år. http://www.budapestbamako.org/en/questions
Annars vore det en idé att haka på.