2011-07-06, 13:47
Slitet-Golv
Hur många gånger har du fått reparera däcken?
Kommer ni att köra genom Afghanistan/Irak och är ni inte i så fall rädda för eldstrider, talibaner och skjutglada amerikanska soldater osv?