2011-08-17, 14:38
fiskmasen99
Det kanske är mer värt att åka till Antalya då det är ca 3 mil dit. Alternativt åka till Alanya och skaffa hotell där.