2011-09-06, 09:34
Gäller att cykla när ett lejon på ex antal hundra kilo jagar dig...