2011-09-25, 12:47
synkroniserad
Fransk militär finns lite överallt där behovet att bekämpa ohyra kan uppstå.

Standardvapnet för soldater är FA MAS, förmodligen sådana din vän såg.