2012-01-02, 20:29
ASBO
Den mest avlägsna bebodda ön är St Helena så vitt jag vet också.