2012-01-10, 01:24
Inom länder går ofta båtar (passagerarfärjor). Mellan länder flyger du. Vilka öar har du tänkt besöka? Har du gott om pengar?