2012-02-24, 18:34
123456outsidern
vi som bott ett tag i ny,vet att detta ställe ej reprensenterar us.!!!!!!! ny e ny inte us