2006-01-31, 21:12
swardfish
Somalia röstar jag på.
Hela landet är fett efter, dom har inget styre som regering eller
så de e väll bara massa clanledare o så har dom väll inget alfabet
eller skriftspråk?
Som sagt, helt efter.