2012-06-10, 03:22
CCobalt
Det står även följande:

Justificatifs :
- les moins de 18 ans : pièce d'identité officielle
- les jeunes de 18 à 25 ans : justificatif de résidence dans l'un des pays de l'Espace Economique Européen et pièce d'identité officielle

Så som jag tolkar det skall man (förutom att inneha legitimation) kunna visa att man är bosatt inom EU. Hur väl denna regel följs vet jag inte. Kanske räcker det med ett svenskt pass.