2012-06-30, 21:58
Saltmatargatan4
Det är fullt alla dagar.
Ha det som utgångspunkt.
Bli postivt överraskad.
Om du har en j-a tur.