2012-07-23, 15:48
knekt sparv
Det ska jag komma ihåg! Kanske borde man fundera på en Paristur när man får pengar.