2012-09-21, 11:08
Ettan^
Utrikesdepartementet avråder från resor till Somalia. Det borde egentligen vara skäl nog att inte åka.