2012-09-29, 16:49
Vederborande
Sorry för bump, men om man planerar att köra/bli körd/åka buss i Sri Lanka bör man alltid fråga hur lång tid resan tar, och inte hur lång resan är. Tar flera timmar att bara åka några mil.