2012-10-09, 08:33
Sammanfogade till en aktuell "fråga och svar"-tråd om hotell och liknande korttidsboenden.

/Mod