2012-10-20, 16:50
Syrax
Jag har ett pass som ar giltigt fram till 2015 men det ar redan fullt med TR visum, extensions och borderrun stamplar. Det borjar daremot bli slitet (fortfarande helt men ett par sidor har utsmetade stamplar) sa ser garna att jag byter och borjar om fran noll.

Ett nytt pass utfardat av ambassaden i Bangkok ar dyrt och jag bor langt ifran Bangkok, vantetiden ar aven minst 3v.

Vill omgaende signa upp for 1 ar thailketioner som berattigar mig ED visum. Jag har bara 7 sidor kvar i passet vilket ar lite orovackande men det borde vara tillrackligt for ett ED visum och de extension stamplar som jag kommer fa inkl. de ut- och inresor som kravs for att fa visumet i Malaysia.

Foredrar darfor att kora vidare pa mitt nuvarande och hoppas pa att sidorna racker, men om inte...

Kan ett giltigt ED-visa flyttas over fran mitt nuvarande pass till ett nytt om jag valjer/blir tvungen att fornya mitt pass under denna 1ars period.

Kommer kontakta migrationsverket pa mandag men om nagon har vet ar jag tacksam for ett snabbt svar. Ingen i min umgangeskrets vet om det ar mojligt eller inte.