2012-10-25, 14:39
Afrolover
Du kan alltid be någon av hotellpersonalen, städpersonal, vakter t.ex. de förmedlar gärna kontakten - se till att du får möjlighet att besöka skolan personligen. I sig en upplevelse.

Visa rundturer brukar inkl. besök på en skola och "gåvoöverlämning" men det är ganska opersonligt.