2012-10-26, 11:32
Afrolover
Även kontanter är välkomna.

Egentligen det bästa. Det finns utmärkt papper, jag har just ett block köpt i Gambia bredvid mig, och utmärkta pennor att köpa i Gambia och skolan (eller individen) har kanske andra behov än just det du vill ge i gåva.

Just genom att TS besöker skolan ser hon att det kommer fram eller ger rektorn chansen att framföra andra behov.