2012-12-09, 09:39
AngryAndy
min polare säger att HELA ryssland bara tillhör Europa
Jag är den meningen av att de vissa delar av Ryssland ligger i Europa och vissa delar i Asien
Har han rätt att hela ryssland tillhör Europa? Om nej kan ni hänvisa till en länk?