2012-12-24, 00:34
Infensus
Absolut Tehran! Men helst inget.

Pyongyang och Nordkorea är så mycket misär det någonsin är möjligt att resa till.