2012-12-27, 03:29
jag var där för länge sedan, men korall revevet på sousua är helt fantastiksktiskt med att kunna dycka under och se ett stort u korllrev, världs klass! har varit i filippinerna och har aldrig sett nåt liknande.