2013-01-24, 11:16
borriz
Kanarieöarna som faktiskt tillhör Afrika, ligger på sitt sätt inom EU, tex gäller Schengenavtalet och man betalar med Euro dock betraktas K som ett land utanför EU vad tullreglerna beträffar.