2013-04-30, 13:21
cagiva
Dessa människor är precis lika mycket värda som vita kaukasier! Jag tycker precis som politikerna att vi borde ta in mycket fler av dessa till europa!