2013-05-18, 10:31
Limma skinkbit
Har man planerat en resa till Iran känner man säkert till följande men det kan vara värt att nämna ändå eftersom det är extremt viktigt:

Inga israeliska stämplar i passet!
Alkohol är totalförbjudet. Smuggla inte!
Och som sagt, ta med kontanter för hela vistelsen.