2006-06-12, 14:49
Ghazi
Fan, ibland är det bra att vara svensk .