2013-07-30, 15:31
Så vitt jag vet är det strikt förbjudet att vistas i DMZ utan guide både på syd och norr sidan och det är belagt med hårda straff om man skulle lämna gruppen i och med det känsliga läget som råder i området.