2014-01-02, 19:24
Gabriel Knight
I länken här nedan står lite intressanta fakta om Färöarna.
Bla står det att det bor få utlandsfödda där och att de inte tillhör EU. Lyckans ostar
De livnär sig mest på export av fisk och så driver man jordbruk och fårskötsel.
Haha, det står att på en av öarna bor det bara två personer
Här står det också att färöiska är en blandning av norska och isländska så TS bör kunna prata norska med dem
Öarna har 600 km bilväg men man måste se upp för lösspringande får

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4r%C3%B6arna