2006-08-09, 14:42
pretending.
Kom igen, någon fler måste ju har erfarenhet av detta?